Avís Legal

Avís legal

1. INFORMACIÓ GENERAL

1.1 ¿Qui hi ha darrera d’aquesta pàgina web?

Darrera d’aquesta pàgina web amb domini https://www.rmartorell.cat/, en endavant, referida com “la Pàgina Web”, es troba Fundació Residència Sant Joan de Déu de Martorell, entitat ubicada a Av. Camí Fondo, 22, 08760 Martorell, Barcelona (Espanya), en endavant, “RESIDENCIA SANT JOAN DE DÉU DE MARTORELL” o “l’Entitat” o “Responsable de la pàgina web”.

Les dades de contacte són:

Fundació Residència Sant Joan de Déu de Martorell

CIF: G62736582

Domicili social: Av. Camí Fondo, 22, 08760 Martorell, Barcelona (Espanya)

Correu electrònic de contacte: info@rmartorell.cat

Correu electrònic de Protecció de Dades: rgpd@rmartorell.cat

Telèfon de contacte: +34 93 774 5775

Dades registrals: inscrita al Registre d’Entitats del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya el dia 21 d’agost de 2002, amb el número 1383.

1.2 Breu descripció d’aquesta pàgina web i finalitat

Aquesta pàgina web té per objecte facilitar informació sobre RESIDENCIA SANT JOAN DE DÉU DE MARTORELL, una entitat que es dedica  proporcionar, en un establiment residencial, suport emocional i sentiments de seguretat per tal d’aconseguir el benestar físic, psico-emocional, social i espiritual a persones d’edat avançada.

Aquesta pàgina web també permet a l’usuari de la web (l”Usuari”) posar-se en contacte amb el titular de la pàgina per solucionar els seus dubtes, així com per facilitar-li informació general sobre el centre de la residència, les seves instal·lacions i els serveis que ofereixen.

1.3 Què es pretén amb aquest avís?

Amb aquest avís s’informa a l’Usuari sobre qui hi ha darrera d’aquesta pàgina, així com del tipus d’informació que recollim sobre el mateix i per a què la necessitem, i, de les condicions d’ús i funcionament de la pàgina web.

D’aquesta manera, juntament amb aquest text, posem a disposició de l’Usuari els altres textos legals d’aplicació com la Política de Privacitat i de Cookies.

1.4 Com contactar amb els Responsables d’aquesta Pàgina?

Per tal de contactar amb el nostre equip, pot fer ús del següent número de telèfon: +34 93 774 5775. Tanmateix, pot contactar amb nosaltres fent ús de una de les següents adreces de correu electrònic: info@rmartorell.cat per qüestions generalso rgpd@rmartorell.cat per qüestions de protecció de dades; o mitjançant el formulari de contacte habilitat a l’apartat “Contactar”.

2. FUNCIONAMENT

2.1 Com funciona aquesta Pàgina Web?

Qualsevol Usuari pot visitar aquesta pàgina web quan ho desitgi, de manera totalment lliure; així com consultar els serveis i projectes que es mostren en ella i contactar amb el titular de la pàgina.

2.2 Tipus d’Usuari a la nostra pàgina web o mitjans de comunicació

a) Sol·licitant d’informació: és la persona que accedeix a la pàgina web per requerir informació sobre els serveis i programes mostrats mitjançant les vies habilitades.

b) Visitant: es tracta de la persona que simplement navega per la nostra pàgina web i que pot posar-se en contacte amb nosaltres.

c) Seguidor a xarxes socials: es tracta de la persona que ens segueix a les xarxes socials on tenim perfils corporatius de l’empresa.

2.3 Quines regles de confidencialitat apliquem?

Quan l’Usuari navega per la nostra pàgina web, podem arribar a recollir les seves dades d’acord amb el que s’estableix a la nostra Política de Privacitat i de Cookies. Si bé, com a Usuari, al navegar per la nostra pàgina web també es compromet a tractar qualsevol informació a què pogués accedir amb confidencialitat, en especial, si tingués accés a alguna dada personal.

2.4 Condicions d’ús de la pàgina web

2.4.1 Aspectes generals

Qualsevol persona que accedeixi i navegui per la nostra pàgina web es converteix en Usuari de la mateixa. Això implica l’acceptació dels textos legals d’aquesta pàgina web, detallats en totes les seves notes i polítiques legals, relatives a la protecció de dades, propietat intel·lectual, mesures de seguretat i jurisdicció competent, entre d’altres.

Com a Usuari, en accedir a aquesta pàgina, assumeix els riscos que es puguin produir pel seu compte i risc. D’aquesta manera, ha de ser responsable de l’ús de mitjans idonis per evitar riscos controlables, que el pertoquin a vostè o a la seva persona.

Com a Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la pàgina web, ja que aquesta pot ser objecte de modificacions i, per tant, es subjectarà i haurà d’obeir al disposat.

A més d’aquestes condicions d’ús, haurà de respectar en tot moment la resta de normes d’aquesta pàgina, doncs regulen tots els drets i deures dels Usuaris per a una millor protecció dels mateixos, la protecció de la nostra pàgina web i per tant, també dels nostres serveis.

2.4.2 Drets de l’Usuari

 2.4.3 Prohibicions de l’Usuari

 2.4.4 Drets del titular

3. POLÍTICA DE CONTINGUTS, PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

3.1 Tipus de continguts de la nostra Pàgina Web

 3.1.1 Política de propietat intel·lectual

  3.1.2 Límits de l’Usuari respecte de l’accés i ús dels nostres continguts

L’accés als continguts de propietat intel·lectual per part seva com a Usuari, no li transfereix cap dret sobre els mateixos. En aquest sentit, l’ús que li doni a aquesta informació i continguts només pot ser privatiu (utilitzat d’una manera privada) i qualsevol ús o reproducció realitzat pels Usuaris, o altres que es puguin incloure en un futur, s’haurà de realitzar d’acord amb les previsions i polítiques legals aquí establertes, respectant en tot cas les limitacions legals aplicables.

Concretament, està prohibida:

Si vol sol·licitar cap tipus de permís per utilitzar o publicar algun dels nostres continguts del web, es pot dirigir a nosaltres per algun dels mitjans indicats en el punt 1.4 d’aquest Avís.

 3.1.3 Autoritzacions o Permisos

Li permetem que com a Usuari comparteixi allò relatiu a la Pàgina Web mitjançant xarxes socials, amb les accions “tuit, retuit, compartir, bloguejar” o similars, sempre que es respecti la nostra titularitat o l’esment a les persones corresponents.

 3.1.4 Enllaços entre pàgines web

Aquelles persones o entitats que es proposin establir un hiperenllaç entre la seva pàgina web i aquesta pàgina web (en endavant, l’hiperenllaç), han de complir les condicions següents:

3.2 Respecte del software corresponent a aquesta Pàgina Web i del seu disseny

El titular d’aquesta pàgina web disposa dels permisos i llicències per a utilitzar aquesta pàgina web, així com dels drets relatius al seu disseny. Qualsevol ús del codi de programació, programari o disseny per part dels usuaris, no està permès, sent responsables els mateixos de qualsevol ús fraudulent o en perjudici de drets de la titular de la pàgina web, o de tercers.

En cap cas, podrà extreure, manipular, copiar, compilar o descompilar cap element que composi la pàgina web, amb fins aliens o que escapin de l’objecte de l’ofert a la nostra pàgina web, podent emprendre accions legals contra vostè, si es detecta alguna acció en contra i per aquest motiu.

3.3 Respecte de la nostra marca i identitat corporativa

Como a Usuari no podrà utilitzar la nostra marca, domini, eslògan o qualsevol element que configuri la nostra identitat corporativa sense sol·licitar-nos permís exprés llevat en els casos exposats en el punt 3.1.3 o punt 3.1.4.

3.4 Regles complementàries

Al no disposat als nostres avisos s’estarà al compliment del que s’indiqui a la normativa aplicable de propietat intel·lectual i industrial.

4. RÈGIM DE RESPONSABILITATS

4.1 Responsabilitat d’accés a la Pàgina Web

L’accés a la nostra pàgina web serà de l’exclusiva responsabilitat de l’Usuari, tant en la forma d’accés, com en la informació que facilita, així com en la seguretat amb què navega a través d’ella.

Per la seva banda, el titular de la pàgina web es compromet a realitzar el millor i més gran esforç, en la mesura del raonablement possible, per evitar errors en els continguts publicats a la web.

No podem responsabilitzar-nos per les suspensions temporals, avaries o fallides tècniques que afectin a la pàgina web provocades per causes alienes a la nostra Entitat, per virus o inseguretat informàtica ocasionada per tercers, ni per les actuacions il·legals i irrespectuoses dels Usuaris.

RESIDENCIA SANT JOAN DE DÉU DE MARTORELL no garanteix la disponibilitat, continuïtat ni la infal·libilitat del funcionament del lloc web i, en conseqüència, exclou, en la màxima mesura permesa per la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de la pàgina web, així com als errors en l’accés a les diferents pàgines web.

RESIDENCIA SANT JOAN DE DÉU DE MARTORELL declina tota responsabilitat pels danys informàtics o d’altre tipus que pogués ocasionar a l’Usuari visitant en l’accés als continguts del lloc web. Per això, el titular de la pàgina web no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’Usuari o de tercers.

4.2 Respecte dels continguts publicats

RESIDENCIA SANT JOAN DE DÉU DE MARTORELL no es responsabilitza pel contingut i/o actualització dels enllaços publicats a la nostra pàgina web, o de la informació que indexi la mateixa i que estigui relacionada amb altres llocs webs o amb altres empreses que resultin vinculades als criteris de cerca de contingut dins el perfil de l’Usuari.

Revisarem i actualitzarem la informació publicada a la nostra pàgina web però no podem garantir que tota ella sigui totalment correcta ja que poden produir-se errors tipogràfics, d’informació inexacta o incompleta per qualsevol raó justificable.

Sens perjudici de les limitacions establertes en la legislació vigent, RESIDENCIA SANT JOAN DE DÉU DE MARTORELL no es responsabilitza pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la falta d’exactitud, exhaustivitat, actualitat, així com a errors o omissions de les informacions contingudes en la pàgina web o altres continguts.

4.3 Responsabilitat en relació amb els serveis prestats

No ens podem fer responsables, en cap cas, entre d’altres situacions: (i) pels errors relacionats amb la descripció de la informació publicada a la pàgina; (ii) per qualsevol ús erroni o indegut que l’usuari doni respecte de la nostra pàgina web o a la interpretació dels continguts en ella publicats.

Els Usuaris s’hauran d’abstenir de realitzar actes de qualsevol tipus que contravinguin la legislació aplicable.

4.4 Responsabilitat en relació amb les fallides del servei

En general, ni la pàgina web ni el seu titular responen pels errors tècnics en la pàgina web i/o del no subministrament del servei d’Internet: (i) per causa d’accions o errors de tercers i/o (ii) per causes pròpies quan es resolgui l’incident i/o actuï de manera diligent.

4.5 Altres responsabilitats i deures

5 PROTECCIÓ I FUNCIONAMENT DE LA PÀGINA WEB

RESIDENCIA SANT JOAN DE DÉU DE MARTORELL mantindrà operativa la pàgina web durant tot l’any, les 24 hores del dia, sempre que l’estat de la tècnica ho permeti.

No obstant això, els responsables de la pàgina web es reserven el dret de modificar o interrompre, en tot o en part, l’accés al sistema de manera temporal, quan el servei de manteniment, actualització o reparació del sistema o el servidor d’Internet el requereixi, sense necessitat d’haver-ho notificat a l’Usuari.

Si l’Usuari detectés cap anomalia, interferències de tercers, errors del sistema o mal funcionament del lloc web, ho haurà de notificar a RESIDENCIA SANT JOAN DE DÉU DE MARTORELL, dirigint-se al correu de contacte: info@rmartorell.cat, o al número de telèfon +34 93 774 5775 per a que RESIDENCIA DE MARTORELL procedeixi a la seva possible solució.

6 DRET DE MODIFICACIÓ D’AQUEST AVÍS

Ens reservem el dret a modificar aquest avís per adaptar-lo a les novetats legislatives o jurisprudencials que vagin sorgint o es vagin publicant, així com a efectuar les modificacions oportunes d’acord amb les pràctiques de la indústria o comercials.

Quan es produeixi un canvi substancial o de rellevància en les mateixes, avisarem mitjançant la present pàgina web i amb una antelació prudencial, dels canvis que es vagin a produir en les nostres polítiques, indicant quan està previst que comencin a tenir plens efectes.

7 NORMATIVA APLICABLE A AQUESTA PÀGINA WEB

Tots els nostres textos i polítiques legals associats a aquesta pàgina web es regeixen, en tots i cadascun dels seus extrems, per la legislació espanyola: la Llei 34/2002, de Serveis a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, el Reglament Europeu 679/2016, de 27 de abril, de Protecció de Dades, la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i quantes disposicions legals resultin d’aplicació.

8 EXCLUSIONS DE LA POLÍTICA LEGAL DE LA PÀGINA WEB

La present política legal tan sols afecta la informació publicada i tractament de dades realitzat sobre la base de la nostra pàgina web. En cap cas, les condicions aquí establertes han d’estar necessàriament relacionades amb les polítiques de RESIDENCIA SANT JOAN DE DÉU DE MARTORELL pel que fa a la prestació de serveis en sí, així com la forma de prestació dels mateixos per part del seu titular.

9 JURISDICCIÓ COMPETENT

En cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les presents condicions o avís, els Jutjats i Tribunals que, si escau, coneixeran de l’assumpte, seran els de Barcelona. En tot cas, si la seva situació és com a consumidor final, seran competents els tribunals corresponents al seu domicili.

En tot cas, si la seva situació és com a consumidor final, seran competents els tribunals corresponents al seu domicili o Barcelona, segons la seva elecció.

En el cas de persones jurídiques, les parts es subjectaran als tribunals de Barcelona.

10 A QUINES ALTRES POLÍTIQUES LEGALS ES SUBJECTA AQUEST AVÍS I L’USUARI?

El present avís legal es complementa amb la resta de polítiques legals establertes a la nostra pàgina web, ja comentades en aquest avís, com la nostra Política de Privacitat i Política de Cookies, així com les corresponents Condicions de Contractació, a més de qualsevol altre que sigui necessari afegir o complementar, seguint el que es troba disposat a la legislació vigent en cada moment, tot per vetllar per l’interès dels nostres Usuaris, donant la major imatge de garantia i transparència.